• Hiệu trưởngBà Tăng Lang – Nhà giáo Ưu tú – Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm Non Họa Mi 2, Quận 5.
  • Phó Hiệu trưởng : Bà Nguyễn Bạch Mai – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non 14B, Quận 5.
  • Phó Hiệu trưởng : Bà Nguyễn Thị Phượng – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Sơn Ca Quận 5
  • Chuyên trách chăm sóc sức khỏe trẻ: Bà Huỳnh Tế Muối – Y sỹ.
  • Giáo viên: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Sư phạm Mầm non có nhiều thâm niên dạy học.
  • Bảo mẫu: Qua lớp chuyên đào tạo bảo mẫu của trường Trung học Sư phạm Mầm non và trường Đại học Sài Gòn.
  • Cấp dưỡng: Qua lớp chuyên đào tạo cấp dưỡng trường mầm non của trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm.